Ekonomický software SunSoft Ecosun

Naša firma je autorizovaným predajcom ekonomického systému EcoSun firmy SunSoft. Ponúkame celú škálu ekonomických produktov, od jednoduchého účtovníctva cez podvojné účtovníctvo až k obchodnému a skladovému informačnému systému OASIS, pokladničný systém SHOPPER, ako aj personalistiku a mzdy. Taktiež ponúkame autorizovaný servis týchto produktov.

Ak by ste mali záujem o podrobnejšie informácie ohľadom ekonomického software-u SunSoft EcoSun, môžete ich získať na stránkach výrobcu - SunSoft Plus, príp. nás môžete mailom alebo telefonicky kontaktovať.

Demo verzie jednotlivých aplikácií aj s ukážkovými údajmi si môžete stiahnúť tu.

 

Charakteristika systému Ecosun:

Systém EcoSun je plne modulárny ekonomický software určený pre lokálne aj sieťové spracovanie s podporou výmeny dát medzi vzdialenými pracoviskami. Všetky moduly vyžadujú prihlasovanie užívateľov a na základe prístupových práv je vymedzený rozsah ich pôsobenia v aplikácií.

 

Vstup aj výstup je založený na prehľadnom systéme zoznamov odkiaľ sa jednodotykovými voľbami užívateľ dostane k príslušným vstupným formulárom, výstupným zostavám a ďalším súvisiacim funkciám. Systém podporuje prístup ku všetkým funkciám cez menu, alebo priamo cez klávesové skratky. Väčšina štandardných vstupných polí formulárov je naviazaných na číselníky, pričom dôležité číselníky (obchodní partneri, skladové karty, …) je možné z týchto polí priamo dopĺňať a upravovať.

 

Najčastejšie používane vstupné formuláre sú optimalizované na rýchlosť vstupu (t.j. minimálny počet stlačení kláves na vytvorenie dokladu). Dôležitou vlastnosťou systému EcoSun je jeho rýchlosť databázových operácií nad veľkými tabuľkami - systém je dostatočne rýchly aj pri 20 000 dokladoch s 2 000 000 položiek.

 

Hlavné výhody systémy EcoSun:

 • Dokladovo riadené základné funkcie.
  Všetky dôležité ekonomické funkcie sú k dispozícií priamo pri prvotných dokladoch - nemusíte čakať na prevod do účtovníctva. V systéme OASIS je to napríklad "obchodné saldokonto" a evidencia DPH z faktúr.
 • Minimalizovanie ručných (duplicitných) vstupov rovnakých údajov.
  Ak na jednom mieste vstúpi do systému doklad s jeho položkami, dokáže elektronicky prechádzať celým systém a transformovať sa na iné typy (napríklad od objednávky cez dodací list, faktúru, pokladničný doklad až po účtovný zápis). V priemernej obchodnej firme dokáže EcoSun II automaticky previesť 95 % dokladov do účtovníctva bez manuálnych korektúr.
 • Okamžitá dostupnosť všetkých potrebných informácií na jednom mieste.
  Napríklad pri faktúre v systéme OASIS sú okamžite na jedno stlačenie klávesy k dispozícií informácie o skladovom doklade a skladových kartách, o obchodnom partnerovi, takisto saldokonto a prehľad DPH z faktúr.
 • Užívateľská prívetivosť a jednoduchosť obsluhy.
  Systém nevyžaduje dlhodobé zaškoľovanie, všetky moduly používajú pri základných operáciách rovnaké klávesové skratky.
 • Automatika na požiadanie.
  Množstvo funkcií a operácií v aplikáciách je vykonávaných automaticky - ovšem vždy s možnosťou dodatočnej manuálnej korektúry.

Vzdialená pomoc

TeamViewer QuickSupport

Certifikáty

HP Registered Partner

DELL Registered Partner

ESET Bronze Partner

Inzercia

SUNSOFT Plus, s.r.o.    RK Software, s.r.o.

 

EXO hosting